تکیه حضرت علی اصغر (ع) سرخه

اینجا تکیه حضرت علی اصغر (ع) سرخه است. مامن و ماوای دلسوختگان ابا عبدالله الحسین و دلدادگی خادمین باب الحوائج حضرت علی اصغر(ع)

آبان 91
5 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
6 پست